مِفتاح

شروع، مزّه ی شیرینی دارد... وقتی پایت را بلند میکنی که قدم اول را برداری خدا ، هر چقدر هم که محبوس الدعا و دور از نظر باشی یک نگاه کوچکی بهت می اندازند که ببیند اوضاعت چطور است... یک دلبری هایی این جور مواقع کارگشاست.... بِسمِ اللّه الرّحمانِ الرّحیمِ.

منبع این نوشته : منبع